Minimumtarief voor zzp 2023

Leestijd: 3 minuten

Al jaren wordt er in het politieke landschap gesproken over een minimumtarief voor zzp’ers. Tot op heden is een dergelijk tarief er niet. In het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden wordt er gehint naar een minimumtarief.

Minimumtarief zzp’ers

Voor zzp’ers geldt in principe geen minimumtarief, als zzp’er ben je ondernemer en ben je vrij om te kiezen voor welk bedrag jij diensten of producten wilt leveren. Toch is er al jaren discussie over dit onderwerp. Zou er niet een minimumtarief voor zzp’ers moeten komen?

Waarom een minimumtarief voor zzp’ers?

Een van de voornaamste redenen voor het instellen van een minimumtarief voor zzp’ers is het waarborgen van een eerlijke beloning. Het komt vaak voor dat zzp’ers werken voor tarieven die niet in verhouding staan tot de geleverde diensten.

Daarnaast denken politici dat zelfstandigen door het instellen van een minimumtarief beter beschermd worden, tegen o.a. schijnzelfstandigheid. Het zou de sociale zekerheid van zzp’ers bevorderen. Een minimumtarief kan ervoor zorgen dat zzp’ers in staat zijn om een financiële buffer op te bouwen en voldoende middelen hebben om een verzekering af te sluiten.

Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

In dit wetsvoorstel wordt ervanuit gegaan dat je in loondienst werkt wanneer je als zzp’er voor minder dan 32,24 euro per uur werkt. Er wordt dus niet letterlijk gesproken over een minimumtarief. De gevolgen hiervan zijn dat je in zo’n geval als zzp’er dezelfde rechten hebt als een werknemer. Dit kan je ook eisen als zzp’er. Er is in zo’n geval dus sprake van een arbeidsrelatie, volgens dit wetsvoorstel.

Gevolgen minimumtarief

De gevolgen van het wetsvoorstel zullen zijn dat opdrachtgevers niet meer in zee gaan met zzp’ers die op of onder dit tarief zitten. Omdat opdrachtgevers dan het risico lopen dat er sprake is van een arbeidsrelatie. Dit heeft tot gevolg dat opdrachtgevers mogelijk naheffingen van sociale premies kunnen verwachten en moeten betalen. Om die reden kan er dus ook worden gesproken over een minimumtarief voor zzp’ers.

Wanneer minimumtarief zzp?

De consultatie van dit wetsvoorstel is inmiddels gesloten, er kan dus geen commentaar meer worden geleverd.  De bedoeling is om het minimumtarief voor zzp’ers op 1 januari 2025 afgerond te hebben, zodat de wet op 1 juli 2025 geïmplementeerd kan worden.

Verkapt dienstverband zzp

Is er automatisch sprake van een verkapt dienstverband als er sprake is van een uurtarief lager dan 32,24 euro? Nee dat is niet het geval, het tarief is geen harde norm. Het is nog steeds mogelijk om voor een lager uurtarief te werken als zzp’er. Dit is wel een trigger voor de belastingdienst om hier strenger op te controleren. De bewijslast ligt bij de opdrachtgever. Opdrachtgevers moeten in een dergelijk geval dus bewijzen dat de ingehuurde zzp’er geen werknemer is.

Arbeidsrelatie

  1. Werkgeversgezag
  2. De verplichting tot het leveren van (persoonlijke) arbeid
  3. Een beloning

Als aan bovenstaande kenmerken wordt voldaan, is er sprake van loondienst. Het belangrijkste criterium is of er sprake is van een gezagsverhouding. Dit is in sommige gevallen lastig te bepalen. Mocht je er niet uit komen, schakel dan een expert in om mee te denken.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie