Jaarruimte berekenen en wijzigingen jaarruimte 2023

Leestijd: 4 minuten

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk op je pensioen op te bouwen, en ervoor te zorgen dat je later in je levensbehoeften kunt voorzien. Door gebruik te maken van de jaarruimte bouw je pensioen op, mét een belastingvoordeel. Maar wat is de jaarruimte nu precies, hoe moet je de jaarruimte berekenen en wat is er gewijzigd in de jaarruimte 2023?

Wat is jaarruimte?

De jaarruimte heeft te maken met de pensioenopbouw, en is het verschil tussen de maximale wettelijk toegestane pensioenopbouw en het pensioen dat je daadwerkelijk hebt opgebouwd in een jaar. Tot de maximale jaarruimte kan je belastingvrij pensioen aanvullen, bijvoorbeeld door geld te storten op een lijfrenteverzekering of door middel van banksparen.

Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk om pensioen op te bouwen. Als zzp’er ben je bijvoorbeeld niet in dienst, en wordt er niet automatisch via een werkgever pensioen opgebouwd. Waarschijnlijk heb je in dat geval te maken met een jaarruimte, in de jaarruimte kan je dus pensioen opbouwen met een belastingvoordeel.  

Belastingvoordeel jaarruimte

Wat betekent het precies wanneer je belastingvrij pensioen op kan bouwen? De bedragen die je (tot de maximale jaarruimte), stort om pensioen op te bouwen mag je aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting.

Door deze bedragen af te trekken van het inkomen in box 1 in de aangifte inkomstenbelasting, verlaag je het belastbare inkomen en hoef je dus minder inkomstenbelasting te betalen.

Nooit meer gedoe met de administratie?
Maak gebruik van het best beoordeelde boekhoudprogramma!
👇

 

Jaarruimte berekenen

De jaarruimte berekenen doe je aan de hand van het inkomen van het voorgaande jaar. Dit betekent dat je de jaarruimte 2023 berekend aan de hand van het inkomen van 2022. De jaarruimte berekenen kan aan de hand van de door de Overheid bepaalde onderstaande formules.

Formule berekening jaarruimte

Jaarruimte berekenen ondernemers
Jaarruimte = (0,3 * premiegrondslag) – (6,27 * factor A) – FOR

Jaarruimte berekenen loondienst
Jaarruimte = (0,3 * premiegrondslag) – (6,27 * factor A)

Premiegrondslag
De premiegrondslag is het bruto-inkomen van het voorgaande jaar minus de AOW-franchise. De AOW-franchise bedraagt in 2023 €13.646,-. De AOW-franchise is een gedeelte van het inkomen waarover geen pensioen kan worden opgebouwd, omdat de AOW hier later in voorziet.

Factor A
Factor A betreft de pensioenaangroei, en geeft aan hoeveel het pensioen is gegroeid in het vorige jaar. Deze factor geldt wanneer je pensioen opbouwt via een werkgever, en wordt opgenomen in het jaarlijks overzicht van het pensioenfonds. Als ondernemer, wanneer je niet voor een werkgever werkt, is de factor A nihil.

FOR
FOR staat voor fiscale oudedagsreserve. Dit is alleen van toepassing voor ondernemers. Als ondernemer mag je 9,44% (in 2022) van de winst reserveren voor het pensioen, tot een maximaal bedrag van €9.632,-. De FOR is per 01-01-2023 afgeschaft. Over 2023 kan dus geen fiscale oudedagsreserve meer gevormd worden, en wordt daarom vanaf berekening jaarruimte 2024 niet meer meegenomen.

Voorbeeld jaarruimte berekenen

Op basis van bovenstaande formules geven wij een fictief rekenvoorbeeld voor het berekenen van de jaarruimte 2023 van een ondernemer. Hierbij gaan we uit van de volgende gegevens:

  • Bruto inkomen 2022: €100.000,-
  • Toevoeging FOR 2022: €8.000,-
  • Premiegrondslag: 100.000 (bruto inkomen 2022) – 13.646 (AOW Franchise) = €86.354,-

Jaarruimte = (0,3 * 86.354) – (6,27 * 0) – 8.000 = €17.906,2

De jaarruimte uit bovenstaand rekenvoorbeeld bedraagt €17.906. Dit betekent dat tot een bedrag van €17.906 pensioen opgebouwd kan worden met een belastingvoordeel.

Wijziging jaarruimte 2023

Per 01 juli 2023 is een nieuwe Pensioenwet van kracht gegaan, waarbij met terugwerkende kracht de jaarruimte 2023 is verhoogd. Door de pensioenwet gelden de volgende wijzigingen voor de berekening jaarruimte 2023.

  • Het maximale inkomen dat meetelt voor de berekening is verhoogd naar €128.810.
  • De maximale jaarruimte is verhoogd van €15.317 naar €34.550
  • Het opbouwpercentage is verhoogd van 13,3% naar 30%.
  • De jaarruimte mag tot 5 jaar na AOW-leeftijd gebruikt worden.
  • De maximale reserveringsruimte is verhoogd van €8.065 naar €38.000

Door de bovenstaande wijzigingen is de jaarruimte flink verhoogd en daarmee ook het belastingvoordeel. Hiermee stimuleert de overheid ondernemers om meer pensioen op te bouwen.

Reserveringsruimte

De reserveringsruimte betreft de niet benutte jaarruimte van de afgelopen 10 jaren. Wanneer je de jaarruimte niet volledig gebruikt, wordt het bedrag gereserveerd voor de jaren daarna. De reserveringsruimte mag je optellen bij de jaarruimte.

De maximale reserveringsruimte bedraagt in 2023 €38.000.

Rekenvoorbeeld reserveringsruimte

Onderstaand betreft een fictief rekenvoorbeeld van de reserveringsruimte, waarbij wij de jaarruimte uit het eerdere rekenvoorbeeld gebruiken.

Stel de jaarruimte in 2023 bedraagt €17.906, en de ondernemer gebruikt hiervan in 2023 €10.000 voor het opbouwen van pensioen. Er blijft dan €7.906 (17.906 – 10.000) over, wat toegevoegd wordt aan de reserveringsruimte. Dit bedrag kan in het opvolgende jaar worden toegevoegd aan de jaarruimte.

De reserveringsruimte kan zo jaarlijks worden opgebouwd tot een bedrag van maximaal €38.000.

Veel gestelde vragen

De fiscale jaarruimte is het verschil tussen de wettelijk bepaalde maximale pensioenbijdrage en de daadwerkelijk betaalde premies. Door gebruik te maken van de jaarruimte kan je een belastingvoordeel behalen.

De jaarruimte 2023 is door het in kracht gaan van de nieuwe Pensioenwet verhoogd van €15.317 naar maximaal €34.550. Ook het opbouwpercentage is verhoogd van 13,3% naar 30%.

De jaarruimte wordt berekend aan de hand van een formule, op basis van het brutosalaris van het voorafgaande jaar.

De reserveringsruimte is de niet benutte jaarruimte van de afgelopen 10 jaren. De reserveringsruimte wordt toegevoegd aan de jaarruimte, en kan in 2023 maximaal €38.000 bedragen.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie