Het belang van een testament: lees het nu

Leestijd: 3 minuten

Hoewel je er misschien liever niet bij stil staat is het in veel gevallen toch verstandig om na te denken over een testament. In een testament kan je bepalen wat er met je bezittingen gebeurt na overlijden.

Wanneer moet je een testament opstellen?

Een testament is een juridisch document waarin een persoon zijn of haar wensen vastlegt met betrekking tot de verdelingen van bezittingen, eigendommen en schulden na overlijden. Het doel ervan is om ervoor te zorgen dat het nalatenschap van de overledene in overeenstemming met de wensen wordt verdeeld.

Je bent niet wettelijk verplicht een testament op te stellen, in veel gevallen is het echter verstandig om dit wel te doen. Het is belangrijk om na te denken over het opstellen van een testament op het moment dat je waardevolle bezittingen hebt of specifieke wensen hebt over de verdeling van jouw eigendommen bij overlijden.

Daarnaast kan een huwelijk, geboorte van een kind of het oprichten van een onderneming een trigger zijn om een testament op te stellen.

Wat staat er in een testament?

In een testament staan in ieder geval de volgende elementen:

  1. Executeur: de persoon die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de wensen zoals vastgelegd in het testament;
  2. Erfgenamen: de mensen of organisaties die zullen erven;
  3. Verdeling van de bezittingen: in een testament wordt een specifieke omschrijving opgenomen waarin staat vermeldt hoe de bezittingen moeten worden verdeeld.

Naast bovenstaande elementen kan er nog veel meer worden opgenomen, hierbij kan je denken aan:

  • Bedrijfsopvolging: in het geval van een eigen onderneming kan worden opgenomen wie eigenaar wordt van uw bedrijf bij overlijden
  • Zorg voor (minderjarige) kinderen: in een testament kan vastgelegd worden wie de zorg voor de kinderen op zich mag nemen als jij en jouw partner komen te overlijden;
  • Schenken aan goed doel: je kunt schenkingen aan een goed doel opnemen in je testament;
  • Onterven: een testament maakt het ook mogelijk om familieleden te onterven;
  • Begrafeniswensen: soms worden specifieke wensen met betrekking tot de begrafenis of crematie vastgelegd in het testament.

Een opgesteld testament blijft geldig totdat het wordt aangepast. Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Bijvoorbeeld een scheiding of verkoop van aandelen van uw onderneming, denk er dan ook aan om je testament aan te passen.

Hoe moet je een testament opstellen?

Een geldig testament kan alleen worden vastgelegd in een notariële akte. Dus daarvoor moet je naar een notaris. Een notaris kan je ook begeleiden bij het opstellen van een testament.

Daarnaast moet je voor het opstellen van een testament minimaal 16 jaar.

Wat zijn de kosten van het opstellen van een testament?

De kosten voor het opstellen van een testament lopen nogal uiteen. Voor het opstellen bij de notaris kan rekening worden gehouden met een bedrag tussen €500 en €1000.

Conclusie

Het is aan te raden om na te denken over een testament. Als je geen testament hebt bij overlijden dan regelen de (wettelijk bepaalde) erfgenamen de ergernis. Het wettelijk erfrecht is dan van toepassing. Mocht je een testament op willen stellen is het verstandig om hiervoor hulp te krijgen van een professional, zoals een advocaat of een notaris.

Daarnaast is het van belang om regelmatig te kijken of het opgestelde testament nog up-to-date is. Bij belangrijke persoonlijke wijzigingen kan dit ook gevolgen hebben voor de wensen in het testament.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie