Wat is dividendbelasting?

Leestijd: 3 minuten

Bedrijven kunnen wanneer ze winstgevend zijn een deel van hun winst uitkeren aan aandeelhouders. Over de uitgekeerde winst, het dividend, moet dividendbelasting worden betaald. Hoe zit dat precies en wie moet de dividendbelasting betalen? Wij leggen het uit in deze blog!

Wat is dividend?

Dividend is een deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan haar aandeelhouders. Bedrijven kiezen ervoor om dividend uit te keren om aandeelhouders te belonen en vertrouwen in het bedrijf te tonen.

Voor investeerders is dividend vaak een vorm van passief inkomen en is een belangrijke overweging om al dan niet in een bedrijf te investeren.

Welke vormen van dividend zijn er?

Er zijn een aantal verschillende vormen van dividend, waarvan het goed is om de verschillen te kennen.

Dividend uitkeren

Het uitkeren van dividend kan op twee verschillende manieren:

  • Stockdividend (dividend in aandelen)
  • Cash dividend (dividend in geld).

Stockdividend
Stockdividend is een vorm van dividend waarbij bedrijven de aandeelhouders dividend uitkeren door extra aandelen uit te geven. Op deze manier wordt het aandeel van de aandeelhouders in het bedrijf vergroot, zonder directe gelduitgaven.

Cashdividend
Cashdividend is een vorm van dividend waarbij de aandeelhouders dividend uitgekeerd krijgen in de vorm van geld. Dit biedt investeerders een bron van inkomsten en wordt vaak periodiek uitgekeerd.

 

Deelnemingsdividend of beleggingsdividend

Naast het cashdividend en stockdividend is er nog een verschil tussen deelnemingsdividend en beleggingsdividend. Dit is afhankelijk van het aandelenpercentage (meer of minder dan 5% van de aandelen).

Deelnemingsdividend
Deelnemingsdividend is het dividend dat een bedrijf uitkeert aan aandeelhouders die 5% of meer van de aandelen bezitten in het bedrijf. Wanneer een bedrijf ervoor kiest om deelnemingsdividend uit te keren aan een aandeelhouder, kan er vaak gebruik worden gemaakt van de inhoudingsvrijstelling.

Beleggingsdividend
Het beleggingsdividend geldt wanneer een bedrijf dividend uitkeert aan aandeelhouders die minder dan 5% bezitten van de aandelen. Meestal moet het bedrijf dat de aandelen uitkeert dan 15% dividendbelasting inhouden.

Wat houdt dividendbelasting in?

Dividendbelasting is een vorm van belasting dat wordt geheven wanneer een bedrijf winst uitkeert aan haar aandeelhouders. Het dividend wordt belast bij zowel het bedrijf dat het dividend uitkeert, als de aandeelhouder die het dividend ontvangt.

Dividendbelasting bij uitkeren van dividend

Wanneer een vennootschap dividend uitkeert, krijgt het te maken met dividendbelasting. Het tarief van de dividendbelasting is 15%. Hierbij speelt het verschil tussen deelnemingsdividend en beleggingsdividend een belangrijke rol.

Wanneer de vennootschap dividend uitkeert aan aandeelhouders met meer dan 5% belang in het bedrijf (deelnemingsdividend), kan er vaak gebruik worden gemaakt van de inhoudingsvrijsteling. Dit betekent dat de dividenduitkering is vrijgesteld van dividendbelasting.

Wanneer sprake is van dividenduitkeringen aan aandeelhouders met minder dan 5% van de aandelen in het bedrijf (beleggingsdividend), kan er niet gebruik worden gemaakt van de inhoudingsvrijstelling en moet er dus 15% dividendbelasting worden ingehouden op het dividend.

Dividendbelasting bij het ontvangen van dividend

Bij het ontvangen van dividend is de belasting afhankelijk van of je een natuurlijk persoon (individu) of een rechtspersoon (bedrijf) bent die het dividend ontvangt.

Dividendbelasting natuurlijk persoon
Wanneer je als individueel persoon het dividend ontvangt en je aanmerkelijk belanghouders bent (meer dan 5% van de aandelen), wordt het dividend belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat je over het ontvangen dividend 26,90% belasting moet betalen.

De dividendbelasting van 15% die de uitkerende vennootschap heeft ingehouden, kan je waarschijnlijk terugvragen of verrekenen. Voor een rekenvoorbeeld van deze dividendbelasting verwijzen wij naar onze blog over belasting in box 2.

Ontvang je als natuurlijk persoon dividend en heb je minder dan 5% van de aandelen in een bedrijf? In dat geval wordt het dividend belast in box 3. Het ontvangen dividend hoef je niet op te geven, er wordt namelijk belast op basis van een fictief rendement.

Dividendbelasting rechtspersoon
Wanneer een bedrijf dividend ontvangt, mag de ingehouden dividendbelasting van 15% worden verrekend met de vennootschapsbelasting. Dit mag enkel wanneer de aandeelhouder die het dividend ontvangt een bv of een nv is.

Wat is de inhoudingsvrijstelling?

De inhoudingsvrijstelling regelt dat dividenden aan aandeelhouders onder bepaalde voorwaarden zijn vrijgesteld van dividendbelasting. Om gebruik te maken van de inhoudingsvrijstelling moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De aandeelhouder moet gevestigd zijn in Nederland, de EU / Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft.
  • De aandeelhouder bezit 5% of meer van de aandelen in de vennootschap.
  • Er mag géén sprake zijn van misbruik. Er is sprake van misbruik wanneer er belasting wordt ontweken of wanneer transacties kunstmatig zijn.

Als de gehele dividenduitkering is vrijgesteld op basis van de inhoudingsvrijstelling hoeft geen aangifte dividendbelasting worden gedaan.

Dividend en belastingaangiften

Het bedrijf dat het dividend uitkeert, moet aangifte dividendbelasting doen. Daarvoor kan het formulier van de Belastingdienst gebruikt worden. De aangifte moet gedaan worden binnen 1 maand na de dag dat het dividend beschikbaar is gesteld. Tevens moet het bedrag van dividendbelasting binnen dezelfde periode worden betaald.

Veel gestelde vragen

Het tarief van de dividendbelasting is 15% in 2023. Dit bedrag wordt door de uitkerende entiteit afgedragen.

De aangifte dividendbelasting moet gedaan worden binnen 1 maand na de dag dat het dividend beschikbaar is gesteld.

De inhoudingsvrijstelling is een vrijstelling die onder bepaalde voorwaarden gebruikt kan worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de inhoudingsvrijstelling, is het dividend vrijgesteld van dividendbelasting.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie