Wat is een winst- en verliesrekening?

Leestijd: 3 minuten

De winst- en verliesrekening (ook wel resultatenrekening) is een belangrijk financieel document waarin de inkomsten en uitgaven van jouw bedrijf in worden weergegeven. Met de winst- en verliesrekening krijg je inzicht in de financiële prestaties van jouw bedrijf. Maar hoe stel je de winst- en verliesrekening precies op? Wij leggen het je uit!

Wat is een winst- en verliesrekening?

De verlies- en winstrekening is een financieel overzicht waarop alle inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode van jouw onderneming worden opgenomen. Dit overzicht kan je bijvoorbeeld kwartaalijks en jaarlijks opstellen, en vind je ook terug in de jaarrekening van bedrijven.

Waarom een winst- en verliesrekening?

Het doel van de resultatenrekening is om inzicht te geven in de financiële prestaties van een bedrijf. Het helpt om te bepalen of een bedrijf winst maakt, of verliesgevend is.  Ook geeft het overzicht inzicht in de kostenstructuur van een bedrijf.

Hoe stel je de resultatenrekening op?

De resultatenrekening bestaat uit twee delen: de inkomsten en de uitgaven. De inkomsten komen voort uit de verkoop van producten en diensten, dit is je omzet. De uitgaven betreffen de kosten die het bedrijf maakt om te bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan inkoopkosten, loonkosten, huurkosten maar ook afschrijvingskosten.

Door het opnemen van alle inkomsten en uitgaven, kan vervolgens de winst of het verlies over de periode worden berekend door alle uitgaven af te trekken van de inkomsten.

Soorten resultatenrekeningen

Vanuit de Nederlandse wet kan er gebruik worden gemaakt van verschillende modellen voor het opstellen van resultatenrekeningen. Het functionele model en het categoriale model worden hierbij het vaakst gebruikt. Deze modellen lijken veel op elkaar, echter wordt het bedrijfsresultaat verschillend berekend. Wij leggen de beide modellen onderstaand uit.

Functionele model

De naam van het model zegt het al een beetje, in het functionele model van de winst- en verliesrekening worden de opbrengsten en uitgaven per functie weergegeven. Het functionele model wordt met name gebruikt bij handelsondernemingen.

Voorbeeld winst- en verliesrekening functionele model

Onderstaand hebben wij een voorbeeld opgenomen van een verlies en winstrekening dat wordt opgesteld volgens het functionele model.

Netto omzet€100.000
Kostprijs van de omzet€40.000
Bruto-omzet€60.000
  
Afschrijvingen€10.000
Netto-omzet€50.000
  
Salarissen en sociale lasten€10.000
Verkoop- en beheerskosten€5.000
Overige bedrijfskosten€10.000
Bedrijfsresultaat€25.000
  
Financiële baten€0,-
Financiële lasten€2.000
Resultaat voor belastingen€23.000
  
Belastingen€5.000
Resultaat na belastingen€18.000

Categoriale model

Naast het functionele model, kan de resultatenrekening ook worden opgesteld op basis van het categoriale model. Bij het gebruik van het categoriale model worden de opbrengsten en kosten verdeeld onder verschillende categorieën. Dit model is met name geschikt voor bijvoorbeeld productiebedrijven.

Voorbeeld resultatenrekening categoriale model

Onderstaand hebben wij een voorbeeld opgenomen van een verlies en winstrekening dat wordt opgesteld volgens het categoriale model.

Netto omzet€100.000
Wijziging in de voorraden€10.000
Geactiveerde productie€5.000
Overige bedrijfsopbrengsten€5.000
Som van bedrijfsopbrengsten€120.000
  
Kosten grond- en hulpstoffen€30.000
Salarissen€10.000
Sociale lasten€5.000
Afschrijvingen€10.000
Overige bedrijfskosten€10.000
Som van bedrijfskosten€65.000
  
Resultaat voor belastingen€55.000
  
Belastingen€10.000
Resultaat na belastingen€45.000

Analyseren winst- en verliesrekening

Je kan je winst- en verliesrekening gebruiken om de financiële prestaties van de bedrijf analyseren. Zo kan je bijvoorbeeld het winstpercentage analyseren. Is je winstpercentage lager dan verwacht? Dan kan er sprake zijn van een ‘’lekkage’’, mogelijk heb je fouten in je facturen of is je verkoopprijs simpelweg te laag.

Het kan ook zinvol zijn om de resultatenrekeningen tussen verschillende boekjaren te vergelijken. Zo kan je de ontwikkeling zien in bijvoorbeeld je kosten en de omzet.

Boekhoudpakket en winst- en verliesrekening

Om een winst- en verliesrekening op te kunnen stellen is het van belang dat je een goede boekhouding hebt. Wanneer je gebruik maakt van een online boekhoudpakket, zoals e-boekhouden.nl, wordt de resultatenrekening gemakkelijk automatisch opgesteld. Zo kan je op elk moment de prestaties van jouw bedrijf analyseren, en bijsturen wanneer dat nodig is.

Onderstaand hebben wij een aantal goed beoordeelde boekhoudpakketten op een rijtje gezet.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie