Liquiditeit: wat is het en hoe bereken je het?

Leestijd: 4 minuten

Als ondernemer is het belangrijk om de liquiditeit van je bedrijf in de gaten te houden. Het zegt namelijk wat over de financiële gezondheid van jouw bedrijf. Maar wat is het precies, en hoe bereken je deze financiële ratio? Wij leggen het in dit artikel uit!

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is een belangrijke financiële ratio waarmee je kan bepalen in welke mate een onderneming kan voldoen aan haar kortlopende schulden. Vaak wordt er gesproken over dynamische liquiditeit en statische liquiditeit. Beide komen in deze blog nog aan bod!

Waarom liquiditeit berekenen?

Als ondernemer is het belangrijk om inzicht te hebben in de financiële gezondheid van jouw bedrijf. De liquiditeitsratio is daarbij een goede graadmeter. Door de liquiditeit te berekenen, kan je bijvoorbeeld bepalen of je grote investeren kan doen, of dat je daar beter nog even mee kan wachten.

Statische liquiditeit

Met de statische liquiditeit bepaal je aan de hand van je vlottende activa in hoeverre jouw bedrijf aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Je kan de statische liquiditeit berekenen aan de hand van drie ratio’s.

Current ratio

De current ratio betreft de verhouding tussen vlottende activa en liquide middelen, en het kort vreemd vermogen. Vlottende activa en kort vreemd vermogen hebben een looptijd van maximaal één jaar. Een voorbeeld van vlottende activa zijn bijvoorbeeld je debiteuren, en kort vreemd vermogen zijn bijvoorbeeld je crediteuren.

Formule current ratio

(Vlottende activa + Liquide middelen) / Kort vreemd vermogen

Quick ratio

Ook met de quick ratio kan je de financiële gezondheid van je bedrijf berekenen. De quick ratio betreft eveneens de verhouding tussen vlottende activa, liquide middelen en het kort vreemd vermogen, echter wordt hierbij de voorraad buiten beschouwing gelaten.

De current ratio wordt met name gebruikt door bedrijven waarbij de omloopsnelheid van voorraad hoog is, terwijl de quick ratio vaak wordt gebruikt voor bedrijven met een lagere omloopsnelheid van de voorraad.

Formule quick ratio

(vlottende activa + Liquide middelen – Voorraden) / Kort vreemd vermogen

Nettowinstkapitaal

Het nettowinstkapitaal laat zien hoeveel kapitaal (in euro’s) je hebt om te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

Formule nettowinstkapitaal

Vlottende activa – Kort vreemd vermogen

Dynamische liquiditeit

Om de liquiditeit voor de toekomst te bepalen, wordt vaak gebruik gemaakt van de dynamische liquiditeit. Hiermee bepaal je de verhouding tussen de inkomende geldstroom en de uitgaande geldstroom.

Om de dynamische liquiditeit te berekenen, start je met het maken van een liquiditeitsbegroting. Met de liquiditeitsbegroting maak je een inschatting van de in- en uitgaande kasstromen in een bepaalde periode. Op die manier kan je al snel bepalen of je kan voldoen aan je betalingsverplichtingen.

Een goede administratie is altijd belangrijk voor de financiële gezondheid van je bedrijf!
Probeer dit boekhoudpakket GRATIS!

Voorbeeld liquiditeit berekenen

Onderstaand hebben wij een voorbeeld opgenomen voor het berekenen van de statische liquiditeit aan de hand van de drie verschillende ratio’s.

ActivaPassiva
Gebouwen   €300.000Eigen vermogen   €150.000
Inventaris   €50.000Hypotheek   €220.000
Voorraad   €20.000Crediteuren   €10.000
Debiteuren   €20.000Overige kortlopende schulden €20.000
Liquide middelen   €10.000 
Totaal   €400.000Totaal   €400.000

Current ratio = vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen.

Current ratio = (voorraad 20.000 + debiteuren 20.000 + liquide middelen 10.000) / (crediteuren 10.000 + overige kortlopende schulden 20.000) = 1,66

Quick ratio = vlottende activa + liquide middelen – voorraden / kort vreemd vermogen.

Quick ratio = (debiteuren 20.000 + liquide middelen 10.000) / (crediteuren 10.000 + overige kortlopende schulden 20.000) = 1,0

Nettowerkkapitaal = vlottende activa – kort vreemd vermogen

Nettowerkkapitaal = (voorraad 20.000 + debiteuren 20.000 + liquide middelen 10.000) – (crediteuren 10.000 + overige kortlopende schulden 20.000) = €20.000,-

Wat is een goede liquiditeit?

Wat een goede liquiditeit is, hangt af van het type bedrijf dat je hebt, en in welke sector je opereert.

Over het algemeen wordt gezegd dat een current ratio van minimaal 1,5 betekent dat je bedrijf financieel gezond is.

Bij de quick ratio wordt over het algemeen minimaal een ratio van 1,0 aangehouden voor een financieel gezond bedrijf.

Hoe kan je liquiditeit verbeteren?

Het kan zijn dat je na het berekenen van de liquiditeit erachter komt dat deze te laag is. Het is in ieder geval slim om de liquiditeit te berekenen over meerdere jaren. Op deze manier kan je de verschillende jaren met elkaar vergelijken, en zien of er sprake is van een structureel probleem.

Er zijn een aantal manieren op de liquiditeit van jouw bedrijf te verbeteren. Wil je de financiële gezondheid van jouw bedrijf verbeteren? Onderzoek dan goed welke manieren passend zijn bij jouw bedrijf.

  1. Hanteer geen onnodige lange betaaltermijnen voor je debiteuren. Een betaaltermijn van 14 of 30 dagen is gebruikelijk.
  2. Zorg ervoor dat je debiteuren op tijd betalen, door bijvoorbeeld strakke betalingsherinneringen.
  3. Accepteer geen nieuwe bestellingen van klanten die hun rekeningen niet tijdig betalen.
  4. Hanteer een maximaal openstaand factuurbedrag voor klanten. Is het maximale bedrag overschreden, dan kunnen klanten geen nieuwe bestellingen plaatsen.
  5. Zorg ervoor dat je niet afhankelijk bent van enkele klanten. Zorg dus voor inkomsten vanuit meerdere klanten.
  6. Heb je voorraad? Richt dit dat efficiënt in, zodat je liquiditeit niet vast blijft zitten in voorraad.
  7. Eventueel kan je een factoringmaatschappij inschakelen, waarbij je een voorschot ontvangt op facturen. Let op: hier staat wel een vergoeding tegenover.

Veelgestelde vragen

Om de liquiditeit te berekenen kan je gebruik maken van verschillende methoden. Met de statistische methode bereken je de liquiditeit aan de hand van current ratio, quick ratio of nettowerkkapitaal. Met de dynamische methode, bereken je de financiële gezondheid aan de hand van een liquiditeitsbegroting.

Liquiditeit betekent de mate waarin jouw bedrijf kan voldoen aan de kortlopende verplichtingen. Op deze manier kan je de financiële gezondheid van jouw bedrijf bepalen.

De liquiditeit berekent de mate waarin een bedrijf kan voldoen aan verplichtingen op de korte termijn. Met de solvabiliteit bepaal je in hoeverre een bedrijf kan voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn.

Met de liquiditeitsratio wordt meestal de current ratio of quick ratio bedoeld. Dit zijn twee financiële ratio’s waarmee je de verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva berekent.

Current ratio = (Vlottende activa + Liquide middelen) / Kort vreemd vermogen

Quick ratio = (Vlottende activa + Liquide middelen – Voorraden) / Kort vreemd vermogen

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

1 gedachte over “Liquiditeit: wat is het en hoe bereken je het?”

  1. Of geef een kleine betalingskorting bij betalen binnen 10 dagen. Trouwe klanten, die je toch het liefste hebt, zijn hiervoor mogelijk te bewegen. En het advies om geen nieuwe orders aan te nemen van klanten waarbij je keer op keer achter je geld aan moet vind ik ook een goede.

    Beantwoorden

Plaats een reactie