Wat zijn aandelen?

Leestijd: 3 minuten

In de financiële wereld gaat het vaak over aandelen. Als je als ondernemer kiest voor de rechtsvormen bv of nv, krijg je ook te maken met aandelen. In deze blog geven wij duiding aan het begrip aandelen.

Wat zijn aandelen?

Als we kijken naar de definitie van wat een aandeel is op Wikipedia zien we het volgende:

“Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Zowel een besloten vennootschap als een naamloze vennootschap kan aandelen uitgeven”

Een aandeel vertegenwoordigt een stuk eigendom in een bedrijf. De aandelen van een bedrijf kunnen in handen zijn van 1 of meerdere partijen, in het geval van beursgenoteerde bedrijven kunnen duizenden mensen aandelen in 1 onderneming hebben. In het geval van beursgenoteerde bedrijven biedt een onderneming haar aandelen aan het publiek aan. Investeerders kopen vervolgens aandelen op de beurs, en op deze manier heeft de onderneming kapitaal tot haar beschikking. Aandelen geven de eigenaar bepaalde rechten. De waarde van aandelen fluctueren op basis van verschillende factoren, hierbij kun je denken aan prestaties van het bedrijf, economische omstandigheden en markttrends.

Rechten van aandelen

Aandelen geven aandeelhouders verschillende rechten, deze rechten worden vaak vastgelegd in de statuten van een onderneming, sommige rechten zijn zelfs vastgelegd in de wetgeving. Enkele van deze rechten zijn:

  • Eigendomsrecht: het belangrijkste recht dat aandeelhouders hebben is het recht op eigendom van een deel van het bedrijf. Dit geeft hen zeggenschap over bepaalde beslissingen binnen het bedrijf, zoals benoeming van bestuurders en belangrijke strategische beslissingen.
  • Stemrecht: In veel gevallen hebben aandeelhouders het recht om deel te nemen aan de besluitvorming op de aandeelhoudersvergadering.
  • Dividendrecht: Voor particuliere beleggers is dit een belangrijk recht, aandeelhouders kunnen richt hebben op een deel van de winst in de vorm van dividend.

Naast bovenstaande rechten kunnen aandeelhouders ook nog andere rechten hebben zoals: recht op informatie, voorkeursrecht bij nieuwe emissies, liquidatierecht of rechten bij fusies en overnames. Specifieke rechten kunnen per aandeelhouders en bedrijf variëren. Zo zijn er verschillende soorten aandelen en hebben bedrijven in bepaalde mate de vrijheid om te beslissen over de rechten van aandeelhouders.

Waarom geven ondernemingen aandelen uit?

Er zijn verschillende redenen waarom ondernemingen aandelen uitgeven, enkele hiervan zijn:

  • Kapitaalverwerving: een van de belangrijkste redenen van ondernemingen voor het uitgeven van aandelen is dat het kapitaal oplevert. Door middel van het uitgeven aandelen haalt het bedrijf geld op om in te zetten voor nieuwe projecten, uitbreidingen of aflossen van schulden.
  • Publieke bekendheid: een beursnotering (het uitgeven van aandelen op een beurs) levert een bedrijf publieke bekendheid op. Een beursnotering trekt aandacht van investeerders, analisten en de media.
  • Liquiditeit: Anders dan bijvoorbeeld leningen, biedt het uitgeven van aandelen een goede vorm van liquiditeit. Aandelen hebben in principe geen vaste terugbetaalverplichting of aflossing, zoals dat bij een lening wel is.
aandeel

Aandelen van kleine ondernemingen

Bovenstaande gaat voornamelijk over grote, beursgenoteerde ondernemingen. Als kleinere ondernemer kun je ook te maken krijgen met aandelen, bijvoorbeeld als je een bv hebt opgericht. Het kapitaal van een bv is verdeeld in aandelen, deze aandelen zijn in bezit van aandeelhouders. In het geval van een kleine bv, is het heel goed mogelijk dat deze aandelen in bezit zijn van 1 of 2 personen. Bij het oprichten wordt bepaald hoeveel aandelen er worden uitgegeven en tegen welke waarde. 

FAQ

Wat is de nominale waarde van een aandeel?

De nominale waarden van een aandeel is het bedrag waarvoor een aandeel of obligatie oorspronkelijk is uitgegeven. Dit kan 0,01 cent zijn of hoger.

Wat is de reële waarde van een aandeel?

Met de reële waarde of werkelijke waarde van een aandeel wordt over het algemeen de waarde bedoelt die het aandeel heeft in het economische verkeer. Met andere woorden, de waarde die je zou krijgen als het aandeel nu zou verkopen.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie