De deelnemingsvrijstelling: wat houdt het in?

Leestijd: 2 minuten

De deelnemingsvrijstelling is een fiscale regeling waardoor voordelen vanuit de deelneming niet dubbel worden belast. In dit artikel leggen wij je alles uit over deze fiscale regeling.

De deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling betreft een fiscale regeling, waarmee voordelen vanuit een deelneming (zoals dividend) niet nog een keer belast worden middels vennootschapsbelasting.

Wanneer een dochteronderneming winst behaald, wordt dit belast door middel van vennootschapsbelasting. Op het moment dat de dochter winsten uitkeert naar de moedermaatschappij, wordt dit met een deelnemingsvrijstelling niet nogmaals bij de moedermaatschappij belast.

Met deelnemingsvrijstelling voorkom je dus dat er dubbel belasting wordt betaald over voordelen vanuit de deelneming.

Wanneer is er sprake van een deelneming?

Er is sprake van een deelneming indien een onderneming minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Het kapitaal van de betreffende vennootschap moet dan in aandelen verdeeld zijn.

Voorwaarden deelnemingsvrijstelling

Wil je gebruik maken van de vrijstelling? Let dan op de onderstaande van toepassing zijde voorwaarden.

  1. Het moet gaat om een participatie in een andere onderneming met een in aandelen verdeeld kapitaal. Vaak gaat het dan om bv’s of nv’s, maar dit kan ook een participatie in een fonds, commanditaire vennootschap of lidmaatschap in een coöperatie zijn.
  2. De participatie moet minimaal 5% van het nominaal gestorte kapitaal of stemrechten betreffen.
  3. Het mag niet gaan om een laag-belaste beleggingsdeelneming (niet-kwalificerende beleggingsdeelneming).

Wil jij eenvoudig boekhouden? Probeer deze boekhoudsoftware GRATIS!

Waarop van toepassing?

Onderstaand hebben wij op een rijtje gezet wat onder de deelnemingsvrijstelling valt.

DividendDe vrijstelling kan worden toegepast op het moment dat de moedermaatschappij dividend ontvangt van de deelneming.
Resultaat bij verkoop deelnemingOp het moment dat de deelneming wordt verkocht en de moedermaatschappij winst maakt, valt dit onder de vrijstelling.
Resultaat op opties / earn-outIndien er sprake is van waardeveranderingen in toekomstige uitkeringen (zoals bij een earn-out regeling), kan de vrijstelling worden toegepast.
ValutaresultaatDe deelnemingsvrijstelling is van toepassing bij een positief valutaresultaat op de deelneming.
Aan- en verkoopkosten van de deelnemingOok de kosten die gemaakt worden om de deelneming te kopen / verkopen (zoals advocaatkosten of notariskosten) vallen onder de vrijstelling.

Verliezen niet aftrekbaar

Hoewel de deelnemingsvrijstelling kan zorgen voor diverse voordelen, is er een ook keerzijde. De verliezen van deelneming waarbij de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, zijn niet aftrekbaar.

Een uitzondering hierop is de liquidatieverliesregeling. Op het moment dat bij liquidatie van een deelneming de liquidatie-uitkering lager is dan het geïnvesteerde bedrag, is er sprake van een liquidatieverlies. In dat geval is, onder strikte voorwaarden, het liquidatieverlies wel aftrekbaar.

Alvorens je besluit de deelnemingsvrijstelling toe te passen, is het verstandig de voor- en nadelen goed af te wegen en indien nodig advies in te winnen bij bijvoorbeeld een fiscalist of accountant.

Veelgestelde vragen

Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, en de vennootschap valt onder de Nederlandse belastingwetgeving, is de deelnemingsvrijstelling ook van toepassing op buitenlandse deelnemingen.

Om gebruik te kunnen maken van de deelnemingsvrijstelling, moet de vennootschap minimaal 5% van de aandelen bezitten in de deelneming.

Door gebruik te maken van deelnemingsvrijstelling worden voordelen vanuit de deelneming (zoals dividend of resultaat bij verkoop van een deelneming) niet nogmaals belast in de vennootschapsbelasting van de moedermaatschappij.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie