Brutowinst berekenen – uitleg en een 3-stappenplan!

Leestijd: 4 minuten

Als ondernemer is het belangrijk om de brutowinst te berekenen. Hierdoor krijg je inzicht in de financiële prestaties op het niveau van de belangrijkste activiteiten van jouw bedrijf. Hoe bereken je dit precies? In deze blog leggen wij het uit aan de hand van een 3-stappen plan.

Wat is brutowinst?

De brutowinst betreft de winst die overblijft nadat de directe kosten van een bedrijf zijn afgetrokken van de omzet. Het vertegenwoordigt het bedrag dat beschikbaar is om de indirecte kosten te dekken, en om uiteindelijk een nettowinst te genereren.

De brutowinst is dus niet het bedrag dat je helemaal onderaan de streep overhoudt, want de indirecte bedrijfskosten worden hier nog van afgetrokken.

Waarom brutowinst berekenen?

De brutowinst geeft inzicht in de winstgevendheid op het niveau van kernactiviteiten van het bedrijf. Door de brutowinst te berekenen kan je beoordelen in hoeverre de kostenbeheersing en prijsstelling van de goederen of diensten, efficiënt is.

Ook voor investeerders en andere belanghebbenden kan het brutowinst een belangrijke graadmeter zijn om de financiële gezondheid van het bedrijf te beoordelen.

Verschil brutowinst en nettowinst

De brutowinst laat zien welke winst overblijft nadat de directe kosten (zoals de inkoopkosten) zijn afgetrokken van de omzet. Dit is echter nog niet de nettowinst. De nettowinst, is de brutowinst minus de overige (indirecte kosten). Overige indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor huur van een pand, personeelskosten etc.

Hoe bereken je de brutowinst?

De brutowinst bereken je eenvoudig met behulp van de onderstaande 3 stappen.

1. Bereken de totale omzet

Allereerst is het van belang dat je weet wat de totale omzet is in een bepaalde periode. De totale omzet bereken je door de afzet (totaal verkochte eenheden) te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per stuk exclusief btw.

Omdat je de btw moet afdragen, neem je deze niet mee in de berekening van de brutowinst.

Totale omzet = afzet * verkoopprijs excl. btw

2. Bereken de totale inkoopkosten of inkoopwaarde

De tweede stap is om de totale inkoopkosten of inkoopwaarde vast te stellen. Wanneer jij producten inkoopt en verkoopt, zijn de inkoopkosten gemakkelijk te bepalen.

Wanneer je producten produceert, dien je de inkoopwaarde te bepalen en ook rekening te houden met de productiekosten. Denk bijvoorbeeld aan kosten om een machine te laten draaien, grondstoffen of directe personeelskosten.

3. Bereken je brutowinst

De laatste stap is het daadwerkelijk berekenen van de brutowinst. Dit doe je door de totale inkoopkosten of inkoopwaarde uit stap 2, af te trekken van de totale omzet in stap 1.

Brutowinst = totale omzet – inkoopkosten of inkoopwaarde

Altijd je administratie op orde?
Probeer het best beoordeelde online-boekhoudpakket
de eerste 15 maanden GRATIS uit!

”Toen ik gebruik maakte van een online boekhoudpakket, had ik mijn hele administratie op orde en was het berekenen van de brutowinst een fluitje van een cent”

Rekenvoorbeeld

Onderstaand laten wij met een fictief rekenvoorbeeld zien hoe je de brutowinst en de nettowinst kan berekenen.

Aantal verkochte producten5.000
Verkoopprijs per stuk excl. btw€50,-
Inkoopkosten per stuk€30,-
Huurkosten bedrijfspand€30.000,-
Overige bedrijfskosten€15.000,-

Stap 1: Totale omzet berekenen

In de eerste stap, berekenen we de totale omzet door het aantal verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per stuk excl. btw.

Totale omzet = aantal verkochte producten (5.000) * verkoopprijs (50) = €250.000,-

Stap 2: Totale inkoopkosten berekenen

In de tweede stap berekenen we de totale inkoopkosten door het aantal verkochte producten te vermenigvuldigen met de inkoopkosten per stuk.

Totale inkoopkosten = aantal verkochte producten (5.000) * inkoopprijs (30) = €150.000,-

Stap 3: Brutowinst berekenen

In de laatste stap berekenen we de brutowinst, door de totale inkoopkosten af te trekken van de totale omzet.

Brutowinst = totale omzet (250.000) – totale inkoopkosten (150.000) = €100.000,-

Nettowinst berekenen

Naast de brutowinst, kunnen we ook de nettowinst berekenen door de overige kosten af te trekken van de brutowinst. In het voorbeeld trekken we de huurkosten van het bedrijfspand en de overige bedrijfskosten dus nog af van de brutowinst.

Nettowinst = brutowinst (100.000) – huurkosten (30.000) – overige bedrijfskosten (15.000) = €55.000

Brutowinstmarge

Naast de brutowinst is ook de brutowinstmarge een veelgehoorde term. De brutowinstmarge is de brutowinst als percentage ten opzichte van de totale omzet. Het percentage laat zien welk gedeelte van de omzet overblijft nadat je inkoopkosten of inkoopwaarde hiervan afgetrokken zijn.

Brutowinstmarge = (brutowinst / omzet) * 100 %.

In het bovenstaande rekenvoorbeeld, is de brutowinstmarge dus:

Brutowinstmarge = brutowinst (100.000) / omzet (250.000) * 100% = 40%.

Hoe hoog moet je brutowinstmarge zijn?

Welk percentage van een brutowinstmarge goed is, is volledig afhankelijk van jouw type bedrijf. Het valt dus ook niet te zeggen hoe hoog een brutowinstmarge moet zijn.

Maak je veel overige bedrijfskosten die niet meegenomen worden in de brutowinstmarge? Dan is het belangrijk dat je brutowinstmarge hoog is, zodat uiteindelijk ook de nettowinstmarge hoog genoeg is. Heb je juist weinig overige bedrijfskosten, dan zou je brutowinstmarge iets lager kunnen zijn.

Met name de nettowinstmarge is belangrijk, waarbij over het algemeen wordt gezegd dat deze minimaal tussen de 5% en 10% dient te zijn. Wil je een bepaalde brutowinstmarge of nettowinstmarge behalen? Dan kan je je bijvoorbeeld je inkoopkosten verlagen of je verkoopprijs verhogen.

Brutowinst verhogen

De brutowinstmarge is afhankelijk van het totaal aantal verkochte producten, de verkoopprijs per stuk en de inkoopprijs per stuk. De brutowinstmarge kan je daarom op 3 verschillende manieren verhogen:

  1. Verhoog het aantal verkochte producten. Op het moment dat je meer producten verkoopt, zal de brutowinst stijgen. Let wel op; wanneer je meer producten verkoopt verhoogt dit wel de brutowinst, maar niet de brutowinstmarge.
  2. Verhoog de verkoopprijs per stuk. Wanneer je de brutowinstmarge te laag vindt, is de prijs van je product wellicht te laag. Middels marktonderzoen kan je nagaan of je de verkoopprijs misschien kan verhogen. Dit verhoogt de brutowinst en brutowinstmarge.
  3. Verlaag de inkoopkosten. Het kan ook zijn dat je brutowinstmarge laag is, doordat je inkoopkosten te hoog zijn. Ga na of je wellicht goedkoper kan inkopen of efficiënter kan produceren. Hierdoor verhoog je de brutowinst en de brutowinstmarge.

Veelgestelde vragen

De brutowinst betreft de winst die overblijft wanneer je de totale inkoopkosten of inkoopwaarde, aftrekt van de totale omzet. Op deze manier houd je een bedrag over, waarmee je de overige bedrijfskosten van kan betalen.

De brutowinst bereken je door de totale inkoopkosten af te trekken van de totale omzet. De totale omzet bereken je door het aantal verkochte producten te vermenigvuldigen met de verkoopprijs per stuk exclusief btw. De totale inkoopkosten bereken je door de totale inkoopkosten per product te vermenigvuldigen met het aantal verkochte producten.

De brutowinstmarge is afhankelijk van de verkoopprijs per stuk, en de totale inkoopkosten per product. De brutowinstmarge kan je dus verhogen door de verkoopprijs te verhogen of de inkoopkosten te verlagen.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie