Schijnzelfstandigheid voorkomen: 5 tips

Leestijd: 2 minuten

Schijnzelfstandigheid is voor veel zzp’ers een bekend fenomeen. Schijnzelfstandigheid gaat over de vraag of er wel of niet sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en zelfstandige. In deze blog geven wij 5 tips om schijnzelfstandigheid te voorkomen.

Wat is schijnzelfstandigheid?

Schijnzelfstandigheid verwijst naar de situatie waarin een persoon als zelfstandige werkt voor een opdrachtgever maar in de praktijk meer als werknemer acteert. Bijvoorbeeld doordat een zelfstandige slechts 1 opdrachtgever heeft en daar afhankelijk van is voor het realiseren van inkomsten.  De zelfstandige heeft in veel gevallen een eenmanszaak en kan juridisch dus worden gezien als zelfstandig ondernemer. Maar de feitelijke arbeidsrelatie vertoont in deze gevallen vaak meer overeenkomsten met een traditionele arbeidsrelatie.

Gevolgen van schijnzelfstandigheid

Het gevolg van schijnzelfstandigheid is dat de Belastingdienst jouw ondernemerschap als een dienstverband gaat zien. Op basis van de wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) kan de Belastingdienst een boete opleggen, naheffingen opleggen en fiscale voordelen die je als ondernemer hebt intrekken. Het kan grote financiële gevolgen hebben voor zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever. Kortom, dit wil je voorkomen.

Schijnzelfstandigheid voorkomen: onze tips

  1. Zorg voor meerdere opdrachtgevers: sterke afhankelijkheid van slechts één opdrachtgever kan wijzen op schijnzelfstandigheid. Zorg daarom voor meerdere opdrachtgevers om dit te voorkomen.
  2. Werk met een modelovereenkomst: een modelovereenkomst is een document (er zijn meerdere variantien) dat is goedgekeurd door de Belastingdienst. Er staan afspraken in die de werkrelatie tussen zzp’ers en opdrachtgevers verduidelijken. Door gebruik te maken van een modelovereenkomst en hier volgens te werken, voorkomt schijnzelfstandigheid. Modelovereenkomsten zijn hier te vinden.
  3. Zorg ervoor dat je eerste opdrachtgevers niet je oude werkgever is: Je wilt een verkapt dienstverband voorkomen. Wanneer je oude werkgever je eerste (en enige) opdrachtgever wordt als zelfstandig ondernemer kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst vermoedens heeft dat er sprake is van een verkapt dienstverband. Het is niet verboden om voor je oude werkgever aan de slag te gaan, het is wel van belang om bewust te zijn van de factoren die kunnen leiden tot schijnzelfstandigheid.
  4. Behoud ondernemersrisico: een van de elementen waar de Belastingdienst naar kijkt bij de beoordeling of een ondernemer zelfstandig is of niet.
  5. Gezagsverhouding: een ander kenmerk van schijnzelfstandigheid is de aanwezigheid van een gezagsverhouding tussen opdrachtgever en ondernemer. Als jouw opdrachtgever in grote mate jouw werkzaamheden, werktijden en andere zaken bepaalt, kan dat een teken zijn van schijnzelfstandigheid.  

Conclusie

Om nadelige financiële gevolgen te voorkomen wil je als ondernemer schijnzelfstandigheid voorkomen. Er zijn een aantal zaken waar je als ondernemer rekening mee kunt houden. Het is niet verboden om langere tijd voor één opdrachtgever te werken of om voor je oude werkgever te gaan werken. Het is wel van belang dat jij bij eventuele controle/twijfel aannemelijk kunt maken dat jij als onder zelfstandig ondernemer opereert. Factoren die hierbij van belang zijn, bestaan o.a. uit:

  • Lopen van ondernemersrisico
  • Gezagsverhouding
  • Een beloning

Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn samen verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken. Bespreek samen met je opdrachtgever of jullie van mening zijn of wel of niet sprake is van een arbeidsrelatie, onderneem eventueel actie hierop en leg dit alles vast in een modelovereenkomst.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie