Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE subsidie)

Leestijd: 3 minuten

De overheid stimuleert ondernemers om te investeren in energiebesparende en duurzame maatregelen voor hun bedrijfspand met behulp van de ISDE subsidie. Deze investeringssubsidie duurzame energie kan gebruikt worden om bijvoorbeeld te investeren in een warmtepomp of zonnepanelen. In dit artikel lees je welke maatregelen onder de ISDE subsidie vallen, welke voorwaarden gelden en hoe je de ISDE-subsidie kunt aanvragen.

Wat is de ISDE subsidie?

De ISDE subsidie (investeringssubsidie duurzame energie) is een regeling van de Nederlandse overheid die bedoeld is om investeringen in duurzame energie te stimuleren. Het is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers en particulieren die kiezen voor duurzame energieoplossingen.

De subsidieregeling is van toepassing op verschillende maatregelen, variërend van warmtepompen tot zonneboilers.

 

Voor wie is de ISDE subsidie?

De ISDE subsidie is een regeling voor zowel woningeigenaren (particulieren) als zakelijke gebruikers, zoals bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VVE’s, overheden en particuliere verhuurders.

In dit artikel zullen wij ons focussen op de zakelijke gebruikers.

Welke maatregelen vallen onder de ISDE subsidie?

Als ondernemer kan je het gebouw of het productieproces verduurzamen met de investeringssubsidie duurzame energie. Onderstaand hebben wij opgenomen welke maatregelen onder de ISDE subsidie vallen.

Het is belangrijk om per maatregel vast te stellen of je aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor de subsidie. Raadpleeg daarom de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Warmtepomp. De investeringssubsidie voor duurzame energie kan ingezet worden voor de aanschaf van een warmtepomp waarmee je het bedrijfsgebouw of de te verhuren gebouwen verduurzaamt.

Vanaf €500,- kan je een subsidie ontvangen voor een warmtepomp, dit is afhankelijk van de warmtepomp die je kiest.

Zonneboiler. Een zonneboiler gebruikt zonne-energie om water te verwarmen, en vervangt daarmee de traditionele gas- of elektrische boilers. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je de ISDE-subsidie inzetten voor de aanschaf van een zonneboiler.

Zonnepanelen. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden, kande investeringssubsidie ook ingezet worden voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie voor zonnepalen loopt nog tot en met 31 december 2023.

De subsidie die je kan ontvangen voor zonnepanelen bedraagt €125,- per Kw piekvermogen, waarbij de installatie minimaal een piekvermogen heeft van 15 Kw. In totaal is een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines samen.

Kleinschalige windturbines. Met een kleinschalige windturbine kan net als bij zonnepanelen, stroom opgewekt worden. De ISDE-subsidie kan ingezet worden voor de aanschaf van kleinschalige windturbines.

De maximale subsidie voor kleinschalige windturbines is €66,- per m2 rotoroppervlak. In 2023 is een totaalbedrag van €30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen samen.

Voorwaarden ISDE subsidie

Om de ISDE subsidie aan te kunnen vragen, moet je als zakelijke gebruiker aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De subsidie wordt aangevraagd voordat de koopovereenkomst voor de gekozen maatregel wordt afgesloten.
 • Zakelijke partijen, zoals rechtspersonen, maatschap, stichting, vof en cv komen in aanmerking voor de subsidie.
 • Je hebt een geldig KvK-nummer. Dit geldt niet voor particuliere commerciële verhuurders.
 • Je laat de maatregel in Nederland installeren.
 • De maatregel (zonnepanelen, warmtepomp, kleinschalige windturbine of zonneboiler) wordt binnen 24 maanden na de beslissing over de verlening van de subsidie in gebruik genomen.
 • Bij het vaststellen van de subsidie heb je een bewijs van een bouwinstallatiebedrijf dat het apparaat is geïnstalleerd.
 • Je hebt een factuur en betaalbewijs van de aanschaf en installatie door een bouwinstallatiebedrijf.
 • De geïnstalleerde maatregelen blijven na datum van de subsidievaststelling minimaal één jaar jouw eigendom.
 • Je hebt geen recht op de ISDE-subsidie als er reeds eerder subsidie is ontvangen op de betreffende maatregel. Ook wanneer je fiscaal voordeel krijgt op de investering middels de Energie-investeringsaftrek (EIA), heb je geen recht op de ISDE-subsidie.

Daarnaast zijn er per maatregel een aantal specifieke voorwaarden, raadpleeg daarvoor de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

ISDE subsidie aanvragen

De ISDE subsidie kan aangevraagd wordt aan de hand van de 8 onderstaande stappen.

 1. Kies het apparaat dat je wilt laten installeren, en ken de voorwaarden voor de betreffende maatregel.
 2. Wanneer je een zonneboiler of warmtepomp laat installeren, controleer dan of het apparaat is opgenomen op de meldcodelijst. Hierdoor zorg je ervoor dat je zeker weet dat het apparaat aan de voorwaarden voldoet.
 3. Vraag de subsidie aan, voordat je de koopovereenkomst sluit. Dit kan door in te loggen met eHerkenning of DigiD via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 4. Wacht op de beslissing omtrent de subsidieaanvraag. Na beoordeling van de aanvraag ontvang je een brief van de RvO waarin de beslissing is opgenomen. Bij een positieve beslissing is tevens het bedrag hierin opgenomen.
 5. Sluit de overeenkomst nadat je een positieve beslissing op de subsidieaanvraag hebt ontvangen. Je kan een bouwinstallatiebedrijf opdracht geven de maatregel te leveren en te installeren.
 6. Laat het apparaat installeren door een bouwinstallatiebedrijf. Zorg ervoor dat je hierbij een bewijs van de uitvoerder ontvangt voor de levering en installatie van het apparaat.
 7. Neem het apparaat tijdig in gebruik. Het apparaat moet binnen 24 maanden vanaf de datum van de positieve beslissing in gebruik worden genomen.
 8. Vraag uiterlijk 13 weken na installatie van het apparaat, een vaststelling aan van de subsidie. Hiermee toon je aan dat het apparaat is geleverd, betaald, geïnstalleerd en in gebruik genomen. Hierbij dien je de factuur, een betaalbewijs en het inbedrijfstellingsformulier mee te sturen.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie