Fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft – wat betekent dit?

Leestijd: 3 minuten

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is afgeschaft per 1 januari 2023. Dit betekent dat ondernemers geen gebruik meer kunnen maken van deze regeling, en geen oudedagsreserve meer kunnen vormen. Wat is de FOR precies, waarom is dit afgeschaft en welke alternatieven zijn er voor ondernemers om een pensioen op te bouwen?

Wat is de fiscale oudedagsreserve (FOR)

 De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een regeling opgesteld voor ondernemers, waarbij ondernemers fiscaal voordelig een oudedagsvoorziening kunnen vormen. Ondernemers mogen een deel van hun winst reserveren op de balans van de onderneming, als oudedagsvoorziening. De reservering zorgt voor uitstel van de belastingheffing over dat deel van de winst, en levert dus een tijdelijk belastingvoordeel op.

Voorwaarden deelname FOR

Om te kunnen deelnemen aan de FOR, moet je aan de volgende twee voorwaarden voldoen:

  1. Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting.
  2. Je moet voldoen aan het urencriterium

Tarief oudedagsreserve

Vanuit de overheid is bepaald dat een bepaald percentage van de winst, tot een maximum bedrag, als oudedagsreserve gereserveerd mag worden. Onderstaande tarieven en maximum bedragen gelden. Gezien de FOR is afgeschaft per 2023, geldt er geen tarief en maximum bedrag voor 2023.

FOR jaartalTariefMaximum
Oudedagsreserve 2023n.v.t.n.v.t.
Oudedagsreserve 20229,44%€9.632
Oudedagsreserve 20219,44%€9.395

FOR afgeschaft

Per 1 januari is de fiscale oudedagsreserve afgeschaft, en kunnen ondernemers niet meer verder hun oudedagsreserve opbouwen. Door de afschaffing van de regeling wordt voorkomen dat ondernemers gebruikmaken van belastinguitstel, zonder dat er daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de oudedagsvoorziening.

De afschaffing zorgt volgens de overheid op die manier, voor meer fiscale gelijkheid tussen werknemers, ondernemers en aandeelhouders.

Oudedagsreserve al opgebouwd?

Het is mogelijk dat je al FOR had opgebouwd en op de balans had staan. Dan geldt dat de regels blijven gelden rondom het afwikkelen, maar dat je vanaf 2023 dus geen toevoegingen meer kunt doen aan de oudedagsreserve.

Toevoegingen aan de FOR in 2023 kunnen enkel plaatsvinden wanneer je een gebroken boekjaar hebt, dat begint voor 2023, en eindigt in 2023. In dat geval mag je de toevoegingen nog doen over het gehele boekjaar, ook het gedeelte dat in 2023 valt.

Afwikkeling oudedagsreserve

Het geld dat op de balans in de oudedagsreserve is opgenomen, kan gebruikt worden door bijvoorbeeld de aankoop van een lijfrente, waarmee je daadwerkelijk de oudedagsvoorziening (pensioen) regelt. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, is belastbare winst waarover belasting moet worden afgerekend.

Bovenstaande laat zien dat er dus sprake is van belastinguitstel, de belasting over de gereserveerde winst moet alsnog worden afgerekend. 

Tegelijkertijd kunnen de betaalde premies voor bijvoorbeeld de lijnrente, afgetrokken van het inkomen in box 1, waardoor een belastingvoordeel ontstaat.

Nooit meer gedoe met je administratie?
Probeer deze online boekhoudsoftware de eerste 15 maanden GRATIS!

 

Alternatieven FOR

Als ondernemer blijft je verantwoordelijk voor je eigen pensioen. Nu de FOR is afgeschaft, is het dus van belang om te kijken naar alternatieven om zorg te dragen voor een oudedagsvoorziening. Onderstaand hebben wij een aantal alternatieven op een rijtje gezet:

1️⃣ Banksparen

Bij banksparen bouw je een vermogen op door periodiek geld te storten op een geblokkeerde rekening, waar je niet zomaar weer geld van kan afhalen. Het geld dat je periodiek op de rekening zet is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting. Ook wordt het vermogen niet meegeteld in box 3, wat nog een belastingvoordeel oplevert.

Meer weten over banksparen? Lees dan deze blog!

2️⃣ Zelfstandig pensioen beleggen

Om zelfstandig pensioen te gaan beleggen dien je een beleggingsrekening te openen, waarbij je vervolgens periodiek geld in de beleggingen stort. Zelfstandig beleggen is enkel verstandig wanneer je enige kennis van beleggen hebt, heb je dit niet dan zou je wellicht beter via een pensioenfonds kunnen beleggen.

Ook bij pensioenbeleggen gelden de belastingvoordelen in box 1 en box 3.

3️⃣ Pensioenfonds ZZP
Wanneer je je aansluit bij een collectieve pensioenregeling, stort je periodiek een bedrag wat voor jou wordt belegd. Op deze manier bouw je een persoonlijk pensioenpotje op.

Sinds de nieuwe pensioenwet ‘Wet toekomst pensioenen’ die is ingegaan per 1 juli 2023, mogen pensioenfondsen experimenten met het toelaten van zzp’ers tot de pensioenfondsen.

4️⃣ Lijfrenteverzekering

Een andere manier om te zorgen voor de oudedagsvoorziening is via een lijfrenteverzekering, welke je afsluit bij een daartoe gerechtigde instelling. Periodiek betaal je premie in de opbouwfase, wat aftrekbaar is in box 1 in de inkomstenbelasting. Zodra de lijnrente de einddatum heeft behaald, begint de uitkeringsfase. De uitgekeerde bedragen worden gezien als inkomen, en worden belast in box 1.

Veel gestelde vragen

De FOR staat voor fiscale oudedagsreserve en is een regeling voor ondernemers. Ondernemers kunnen een deel van de winst reserveren op de balans voor een oudedagsvoorziening.

De oudedagsreserve is afgeschaft per 1 januari 2023, omdat bleek dat de oudedagsreserve vaak gevormd werd voor belastinguitstel, zonder dat het gereserveerde bedrag daadwerkelijk werd gebruikt voor de oudedagsvoorziening.

Door de afschaffing probeert de overheid meer fiscale gelijkheid te creëren tussen ondernemers, werknemers en aandeelhouders.

In 2022 mocht 9,44% van de winst gereserveerd worden voor de oudedagsreserve, tot een maximumbedrag van €9.632.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie