Wat is een CAO en wat staat er in?

Leestijd: 2 minuten

In veel nieuwsberichten ging het de laatste tijd over het onderhandelen over de cao-voorwaarden. In deze blog leggen wij uit wat een cao is en waarom die belangrijk is.

Wat is een CAO?

CAO staat voor Collectieve Arbeids Overeenkomst. Een collectieve arbeidsovereenkomst houdt in dat er een schriftelijke overeenkomst is tussen werkgevers en werknemers. Dit kan een overeenkomst zijn tussen 1 werkgever en haar werknemers of meerdere werkgever en werknemers bij elkaar, dat noemen we dan werkgeversverenigingen of werknemersverenigingen.

Een collectieve arbeidsovereenkomst is in veel gevallen een bindend document, een bindend document is eigenlijk een overeenkomst dat rechten en verplichten oplegt aan de partijen die het document ondertekenen. In het geval van een CAO betekent dit dat afspraken die zijn vastgelegd in de CAO wettelijk verplichtingen zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Beide partijen zijn dus “gebonden” zijn aan de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst.

Een CAO is daardoor veel meer dan enkel een juridisch document.

Welke soorten zijn er?

In principe bestaan er twee soorten collectieve arbeidsovereenkomsten:

 • De Bedrijfstak-CAO: dit is een CAO die binnen een gehele sector geldt.  Zo is er bijvoorbeeld een kappers cao, een schilders cao en een cao voor gemeenten en ziekenhuizen.
 • De Ondernemings-CAO: dit is een CAO die binnen een bedrijf geldt. Philips heeft bijvoorbeeld een ondernemings-cao.

Wie sluit een CAO af?

Een cao wordt afgesloten door 1 of meer werkgevers(organisaties) en 1 of meer werknemersorganisaties. Meestal komen cao’s tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers(organisaties).

Heeft elk bedrijf een CAO?

Nee, niet elk bedrijf heeft een collectieve arbeidsovereenkomst. In kleinere sectoren of bij kleinere bedrijven komt het vaak voor dat er geen CAO wordt afgesloten. Deze bedrijven kiezen er dan voor om individuele arbeidsovereenkomsten met hun werknemers af te sluiten. Hierbij gelden de algemene regels van de arbeidswetgeving, zoals vastgelegd in de wet.

Kunnen bedrijven afwijken van een CAO?

In principe moet een werkgever de collectieve arbeidsovereenkomst toepassen als hij deze zelf heeft afgesloten of wanneer de onderneming lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten. Ook kan het zo zijn dat er sprake is van een bedrijfstak-cao die algemeen bindend verklaard (AVV) is. Dit betekent dat de cao automitsch geldt voor alle werkgevers in die bedrijfstak.

Werkgevers kunnen in sommige gevallen dispensatie aanvragen, maar moeten dan wel voldoen aan verschillende eisen.

Wat staat er in?

Er staan verschillende dingen in een cao waaronder afspraken over:

 1. Salaris en beloning
 2. Proeftijd
 3. Werktijden
 4. Vakantiedagen en overige verlofregelingen
 5. Toeslagen
 6. Betaling van overwerk
 7. Opzegtermijnen
 8. Pensioen
 9. Werkomstandigheden en veiligheid
 10. Arbeidsconflicten en geschillenbeslechting

Looptijd

De looptijd van een cao kan verschillend zijn. In de meeste gevallen is de looptijd van een CAO tussen de 1 en 2 jaar, in principe nooit langer dan 5 jaar. Als de CAO is afgelopen en er nog niet een nieuwe CAO is vastgesteld dan blijven de voorwaarden van de oude CAO gelden totdat er een nieuwe CAO is. De afspraken van de nieuwe CAO gelden dan in de meeste gevallen met terugwerkende kracht.

Zoek je een collectieve arbeidsovereenkomst? Op de website van de FNV zijn alle cao’s te vinden.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie