Box 3 2024 – Wat is er veranderd?

Leestijd: 3 minuten

In box 3 wordt het vermogen (inkomen uit sparen en beleggen) belast. Vrijwel jaar elk vinden er enkele wijzingen plaats in box 3. Vanaf 2027 wordt er zelfs een nieuw belastingstelsel ingevoerd. Er ligt een voorstel om vanaf 2027 vermogen in box 3 te gaan belasten op basis van werkelijk rendement. Echter zijn er ook een aantal dingen veranderd in box 3 2024. Wij leggen het uit in deze blog!

Wat is box 3?

In box 3 wordt vermogensbelasting geheven. Jouw inkomen uit sparen en beleggen wordt in box 3 belast, het gaat hierbij om vermogen dat nog niet in box 1 en box 2 is belast. Het vermogen uit box 3 2024 wordt belast op basis van een fictief rendement (forfaitair rendement).

Veranderingen box 3 2024

In 2024 zijn er aantal dingen veranderd als het gaat om box 3. Deze hebben wij onderstaand opgenomen.

  1. Het fictieve rendementspercentage per categorie is gestegen. Het fictief rendementspercentage op bank- en spaartegoeden is gewijzigd van 0,01% naar 1,03%. Het rendementspercentage op overige bezettingen is gestegen van 5,53% naar 6,04% en het rendementspercentage op schulden is gestegen van 2,46% naar 2,47%.
  2. Het belastingtarief box 3 is gestegen. In 2023 was het belastingtarief in box 3 nog 32%. In 2024 is dit belastingtarief gestegen naar 36%.
  3. Het heffingsvrij vermogen in box 3 2024 blijft gelijk aan 2023 en is €57.000. Bij een fiscaal partnerschap is het heffingsvrije vermogen €114.000.
  4. Het aandeel in het vermogen van de Vereniging van Eigenaren (VVE) telt niet meer mee als belegging.
  5. Het vermogen dat op een derdengeldrekening staat van een notaris of deurwaarder telt niet meer mee als belegging.
  6. Vorderingen en schulden tussen ouders en minderjarige kinderen worden niet meer belast in box 3. Dit geldt ook voor vorderingen en schulden tussen fiscale partners.  

Vermogensmix box 3

In box 3 2024 wordt het vermogen verdeeld in drie verschillende categorieën. Elke categorie heeft een eigen rendementspercentage voor de opbrengsten.

Soort vermogenFictief rendement 2024
Bank- en spaartegoeden en contant geld1,03%
Overige bezittingen6,04%
Schulden2,47%

Heffingsvrij vermogen 2024

In 2024 blijft het heffingsvrije vermogen gelijk aan 2023, het heffingsvrije vermogen 2024 is €57.000. Bij een fiscaal partnerschap is het heffingsvrije vermogen €114.000. Het heffingsvrije vermogen is het gedeelte van het vermogen waar je geen belasting over hoeft te betalen.

 

Hoe werkt de vermogensbelasting box 3 2024?

In box 3 wordt jouw inkomen uit sparen en beleggen belast. Om de vermogensbelasting te berekenen, dien je een aantal stappen te volgen. Wij laten met onderstaand rekenvoorbeeld zien hoe je de vermogensbelasting kunt berekenen.

1️⃣ Bereken het belastbaar vermogen

Om het belastbaar rendement te berekenen ga je uit van de fictieve rendementspercentages zoals in bovenstaande tabel weergegeven. Hierbij ga je uit van de waarde van de bezittingen en schulden per 1 januari 2024.

BezittingenOmvang
Spaargeld€150.000
Aandelen€40.000
Tweede huis€300.000
Bezittingen totaal€490.000
  
Schulden 
Hypotheek tweede woning€200.000
Studieschuld€35.000
Drempel schuld€3.700
Schulden totaal (minus drempel)€231.300
Rendementsgrondslag€258.700
  
Heffingsvrij vermogen€57.000
Grondslag sparen en beleggen€201.700

2️⃣ Bereken het rendement per soort vermogen

Soort vermogenOmvang vermogenRendement
Bank- en spaartegoeden€150.000€1.545 (150.000 * 1,03%)
Overige bezittingen€340.000€20.536 (340.000 * 6,4%)
Schulden€231.300€5.713 (231.300 * 2,47%)

Het belastbare rendement is het rendement uit bank- en spaartegoeden en overige bezittingen, minus het rendement op de schulden. Dit leidt in bovenstaand voorbeeld tot een belastbaar rendement van €16.368,-.

3️⃣ Bereken aandeel in rendementsgrondslag

Vervolgens bereken je het aandeel in de rendementsgrondslag. Dit bereken je door de grondslag sparen en beleggen te delen door de rendementsgrondslag en te vermenigvuldigen met 100.

In bovenstaand voorbeeld is het aandeel in de rendementsgrondslag (201.700 / 258.700) * 100 = 77,97%.

4️⃣ Bereken het voordeel uit sparen en beleggen

Het belastbaar rendement, vermenigvuldig je vervolgens met het aandeel in de rendementsgrondslag. Het voordeel uit sparen en beleggen wordt dan 16.638 * 77,97% = €12.973,-

5️⃣ Bereken de vermogensbelasting box 3.

Om de vermogensbelasting te berekenen, vermenigvuldig je tot slot het voordeel uit sparen en beleggen met belastingtarief box 3 (36%). De vermogensbelasting wordt 12.973 * 36% = €4.670,28.

Veel gestelde vragen

Het heffingsvrije vermogen is in 2024 €57.000. Over dit gedeelte van het vermogen hoef je geen belasting te betalen. Het heffingsvrije vermogen bij een fiscaal partnerschap is €114.000.

Het belastingtarief in box 3 in 2024 bedraagt 36%. Over het berekende voordeel uit sparen en beleggen, betaal je 36% vermogensbelasting.

Een fictief rendement, ook wel het forfaitaire rendement is een verwacht rendement op basis van het vermogen. Dit fictieve rendement wordt vervolgens belast met vermogensbelasting. Het vermogen in box 3 wordt dus niet belast op basis van werkelijk rendement, maar op basis van een fictief rendement.

Er ligt een voorstel bij de Overheid om vanaf 2027 de vermogensbelasting te heffen op basis van werkelijk rendement.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie