Afschrijven op bedrijfsmiddelen. Dit moet je weten!

Leestijd: 4 minuten

Als ondernemer heb je ongetwijfeld over afschrijven gehoord, of je past afschrijving al toe in je administratie. Maar hoe moet je exact afschrijven? In deze blog leggen wij je uit hoe het werkt.

Wat is afschrijving ?

Wanneer je de winst in een boekjaar berekend, dien je rekening te houden met de aanschafkosten van investeringen. Deze kosten trek je namelijk af van de opbrengsten. Afschrijving betekent dat je de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel, verdeeld over de jaren dat het bedrijfsmiddel meegaat.

Jaarlijks kan je dus een deel van de kosten opnemen in de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting. Dit betreffen je afschrijvingskosten.

Waarom afschrijven?

Afschrijving vindt plaats op bedrijfsmiddelen die meerdere jaren meegaan. Omdat de bedrijfsmiddelen meerdere jaren meegaan, mag je de aanschafkosten niet in één jaar aftrekken. Je verdeelt op die manier de kosten over de jaren waarin je het bedrijfsmiddel gebruikt.  

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Afschrijving dient plaats te vinden op bedrijfsmiddelen, maar wat zijn nu precies bedrijfsmiddelen? Dit zijn middelen die niet bedoeld zijn voor de verkoop, maar die je gebruikt in het bedrijf voor het maken van producten of leveren van diensten.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebouwen, machines, inventaris, een computer etc.

Op welke bedrijfsmiddelen mag je afschrijven?

Binnen je bedrijf heb je natuurlijk veel bedrijfsmiddelen, niet op elk bedrijfsmiddel kan je gaan afschrijven. Om te kunnen afschrijven op bedrijfsmiddelen gelden de volgende twee voorwaarden.

 1. Het bedrijfsmiddel moet meerdere jaren meegaan.
 2. De aanschafkosten van het bedrijfsmiddel zijn minimaal €450,-. Dit minimumbedrag is bepaald door de Belastingdienst.

Dit betekent bijvoorbeeld dat je een nieuwe stoel van €100,- niet kunt gaan afschrijven, ondanks dat de stoel misschien wel 10 jaar meegaat.

Afschrijvingskosten berekenen

Om te bereken hoeveel je jaarlijks kan gaan afschrijven (afschrijvingskosten) heb je de onderstaande gegevens nodig.

 1. De aanschafkosten van het bedrijfsmiddel. Hier mag je eventuele installatiekosten bij op tellen, en dien je eventuele kortingen en verkregen subsidies van af te trekken.
 2. De verwachte levensduur van het bedrijfsmiddel. Vaak is door de leverancier een verwachte levensduur meegegeven.
 3. De restwaarde van het bedrijfsmiddel. Bijvoorbeeld wanneer je het bedrijfsmiddel na gebruik weer wilt verkopen.

Rekenvoorbeeld afschrijving

Onderstaand hebben wij een rekenvoorbeeld opgenomen. Het rekenvoorbeeld geldt voor een laptop die is aangeschaft voor €1.500,-, naar verwachting 5 jaar meegaat en een restwaarde heeft van €100. De afschrijvingskosten betreffen dan jaarlijks €280,-.

Aanschafwaarde laptop€1.500
Verwachte levensduur5 jaar
Verwachte restwaarde€100
Jaarlijkse afschrijvingskosten€280 ((1.500 – 100) / 5)

Afschrijvingsmethoden

Om af te schrijven heb je verschillende methoden. In bovenstaand rekenvoorbeeld is gebruik gemaakt van de lineaire afschrijvingsmethode. Maar naast de lineaire afschrijvingsmethode, bestaat ook de annuïtaire methode.

Lineaire afschrijving

De lineaire afschrijvingsmethode betekent dat je jaarlijks een gelijk deel van het verschil tussen de aanschafwaarde en de restwaarde afschrijft, zo schrijf je jaarlijks een vast percentage af.

Annuïteitenmethode

De annuïteitenmethode kan gebruikt worden, wanneer je bijvoorbeeld ook een lening hebt afgesloten op het aangeschafte bedrijfsmiddelen te financieren. In dat geval is het bedrag, inclusief de rente op de lening, elk jaar hetzelfde. Doordat de rente elk jaar lager wordt, wordt de afschrijving elk jaar iets hoger).

Percentages afschrijving

Vanuit de Belastingdienst is bepaald dat afschrijving per jaar maximaal 20% van de aanschafkosten mag zijn. Dit betekent dus dat je een bedrijfsmiddel over minimaal 5 jaren afschrijft.  Hierop gelden een aantal uitzonderingen.

 • Voor de afschrijving op goodwill geldt een percentage van maximaal 10%. De goodwill dien je dus in 10 jaren af te schrijven.
 • De afschrijving op bedrijfsgebouwen verschilt van de afschrijving op andere bedrijfsmiddelen. Een bedrijfspand mag je namelijk afschrijven tot de bodemwaarde van het pand, daarnaast schrijf je af tot de gebruiksduur van het pand, wat meestal 30 tot 50 jaar is. Meer weten of afschrijving op bedrijfspand? Lees dan deze blog.

Willekeurige afschrijving

Willekeurig afschrijven houdt in je je zelf bepaalt hoe en wanneer je een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit kan voordeel opleveren, door bijvoorbeeld in één jaar meer af te schrijven waardoor je meer kosten hebt en dus minder winstbelasting hoeft te betalen. De twee belangrijkste regelingen omtrent willekeurig afschrijven zijn:

 1. Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers
 2. Willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL).

Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

Als startende ondernemer, kan je zelf bepalen hoe en wanneer je de bedrijfsmiddelen die je in de startfase van de onderneming hebt gekocht gaat afschrijven. Hierbij moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je voldoet aan de voorwaarden van de startersaftrek
 2. Je hebt een ondernemers voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, maatschap of vennootschap).

Voldoe je aan de bovenstaande voorwaarden? Dan mag je gebruik maken van de willekeurige afschrijving. Hierbij geldt het volgende:

 1. Je schrijft alleen willekeurig af op de bedrijfsmiddelen die je hebt gekocht in de periode waarin je recht had op de startersaftrek.
 2. Je mag niet willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet in aanmerking komen voor de investeringsaftrek.
 3. Het maximumbedrag voor investeringen waarop je willekeurig mag afschrijven, is gelijk aan het maximumbedrag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL)

De willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL) betreft een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Met de VAMIL kan je tot 75% van de aanschafwaarde van een bedrijfsmiddel, willekeurig afschrijven. Meer weten over de VAMIL?

Veelgestelde vragen

De Belastingdienst heeft bepaald dat bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde van meer dan €450 geactiveerd moeten worden (deze zet je op de balans), en hier dien je dan over af te schrijven. Door afschrijven trek je de kosten af naar het jaarlijkse gebruik.

Willekeurig afschrijven betekent dat je zelf bepaalt hoe en op welk moment je gaat afschrijven. Je hoeft dan niet jaarlijks een vast percentage af te schrijven. De twee belangrijkste regelingen omtrent willekeurig afschrijven zijn

 • Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers
 • Willekeurige afschrijving op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen (VAMIL)

Voor afschrijving geldt dat het bedrijfsmiddel meerdere jaren meegaat, en dat de aanschafkosten minimaal €450 zijn. Een laptop kost vaak meer dan €450 en gaat meerdere jaren mee, in dat geval moet je de laptop dus afschrijven.

De top 5 beste boekhoudprogramma's

 

Over finara

Wekelijks vind je op Finara.nl nuttige artikelen & blogs voor ondernemers.

Plaats een reactie